Typ G 60 B.1

Typový projekt s rovnou střechou je v přípravě!

Popis:
Zděná garáž pro 2 osobní automobily čtvercového půdorysného tvaru o rozměrech 6,48 m x 6,48 m, garáž je založena na betonových obvodových základových pasech a železobetonové desce. Obvodové zdivo z keramických (POROTHERM, HELUZ), nebo plynosilikátových (YTONG, HEBEL) tvárnic dle volby klienta tl. 300 mm. Svislé konstrukce jsou izolovány proti zemní vlhkosti, dle požadavku klienta i proti radonu. Objekt je zastřešen plochou střechou s použitím tepelné izolace jako spádové vrstvy a plaveného kamene (kačírku frakce 16-32) jako pohledové vrstvy. Vnitřní povrchová úprava garáže je provedena tenkovrstvými štukovými omítkami s následnou malbou v odstínu bílé, povrchová úprava podlahy – epoxidový nátěr (voděodolný, otěruodolný) s ukončením na svislých stěnách ve výšce 150 mm, vnější povrchová úprava svislých konstrukcí bez zateplení s použitím probarvené fasádní omítky. Garážová vrata zateplená, sekční 1x – dálkově ovládaná. Klempířské konstrukce projektovány z TiZn plechu. Okenní výplně plastové. V garáži osazena 1xelektrorozvodnice, zásuvky 2x380V a 4x220V, osvětlení 6x nástěnné zářivkové tělesa, objekt je nevytápěný.

Obsah projektové dokumentace:
Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu pro povolení stavby dle platných zákonů a vyhlášek.

  • Stavební část
  • Požárně bezpečnostní posouzení stavby
  • Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Cena projektu osazení do terénu: 3.000,-Kč
Cena projektu vrchní stavby: 10.500,-Kč
Cena stavby na klíč:

 

© 2012-2013 Typové projekty NORDARCH - všechna práva vyhrazena

Created: Anexis s.r.o. | Designed: Jan Šmucar