Typ G 42.1

Popis:
Kombinovaná zděná garáž s otevřeným garážovým stáním pro 2 osobní automobily přibližně čtvercového půdorysného tvaru o rozměrech 7,82 m x 6,48 m, garáž je založena na betonových obvodových základových pasech a železobetonové desce. Dřevěná část objektu je založena na betonových patkách, do kterých jsou kotveny ocelové kotvy pro uchycení dřevěných sloupků. Obvodové zdivo z keramických (POROTHERM, HELUZ), nebo plynosilikátových (YTONG, HEBEL) tvárnic dle volby klienta tl. 300 mm. Svislé konstrukce jsou izolovány proti zemní vlhkosti, dle požadavku klienta i proti radonu. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s použitím vodotěsného podstřeší a použitím skládané střešní krytiny. Střešní konstrukce jsou v prostoru garáže tepelně izolovány. Vnitřní povrchová úprava garáže je provedena tenkovrstvými štukovými omítkami s následnou malbou v odstínu bílé, povrchová úprava podlahy – epoxidový nátěr (voděodolný, otěruodolný) s ukončením na svislých stěnách ve výšce 150 mm, vnější povrchová úprava svislých konstrukcí bez zateplení s použitím probarvené fasádní omítky. Garážová vrata plechová, nezateplená, výklopná. Klempířské konstrukce projektovány z TiZn plechu. Okenní výplně plastové. V garáži osazena 1xelektrorozvodnice, zásuvky 1x380V a 4x220V, osvětlení 5x nástěnné zářivkové tělesa, objekt je nevytápěný. Plocha garážového stání je provedena pomocí betonová zámkové dlažby ukončena betonovými obrubami. Dřevěné konstrukce jsou opatřeny 2x nátěrem lazurovacím lakem pro venkovní použití.

Obsah projektové dokumentace:
Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu pro povolení stavby dle platných zákonů a vyhlášek.

  • Stavební část
  • Požárně bezpečnostní posouzení stavby
  • Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Cena projektu osazení do terénu: 2.500,-Kč
Cena projektu vrchní stavby: 7.500,-Kč
Cena stavby na klíč: 260.000,-Kč

 

 

© 2012-2013 Typové projekty NORDARCH - všechna práva vyhrazena

Created: Anexis s.r.o. | Designed: Jan Šmucar